Huis-regels en trainingsreglement Kynologen Club Amsterdam.

 1. De trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van de KC Amsterdam.
 2. Personen onder de 16 jaar mogen alleen deelnemen aan de trainingen na toestemming van de instructeur en ten minste één bestuurslid. Tijdens de training dient één der wettige ouders of voogd aanwezig te zijn.
 3. Iedere deelnemer aan de trainingen is verplicht een Algemene Aansprakelijkheid verzekering voor Particulieren inclusief huisdierdekking te hebben.
 4. Honden dienen ingeënt te zijn tegen Parvo en Hondenziekte. Het entingsboekje moet men overleggen bij de eerste les van elke nieuwe cursus.
 5. Het deelnemen aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
 6. Alle medewerkers van KC Amsterdam, bestuursleden, instructeurs en andere vrijwilligers zijn nooit aansprakelijk bij ongevallen of schades. Onverschillig hoe ontstaan aan personen, dieren of eigendommen.
 7. Er wordt getraind onder leiding van daartoe door het bestuur benoemde en diplomeerde instructeurs.
 8. Verzuimde lessen kunnen in principe niet worden ingehaald en worden niet terugbetaald.
 9. Leden dienen:
 • Zich te houden aan de instructies van de medewerkers van de KC Amsterdam.
 • Zich te onthouden van ruw optreden tegen hun hond(en).
 • Nooit op het veld zelfstandig te trainen.
 1. Het is niet toegestaan op het terrein honden slipkettingen, prikbanden of stroombanden te laten dragen
 • Honden dienen kort aangelijnd te worden gehouden
 • Alleen volwassenen mogen de hond(en) begeleiden
 • Op het hele terrein is het verboden honden te laten plassen of poepen
 • Ook op de parkeerplaats en het begin van de uitlaatplek dienen ongelukjes te worden opgeruimd
 • Honden mogen nooit zonder toezicht van een volwassene achtergelaten worden.
 1. Voor een goed verloop van de lessen verzoeken wij je de volgende regels in acht te nemen;
 • Zorg ervoor dat de hond voor aanvang van de les goed is uitgelaten
 • Zorg dat je tijdig voor aanvang van de les aanwezig bent.
 • Bij verhindering je instructeur hierover informeren.
 • Als je hond loops, ziek of kreupel is mag je niet meetrainen. Je kunt wel zelf komen om zo toch de aangeboden oefeningen thuis te kunnen oefenen.
 • Een cursist die 3 maal zonder bericht afwezig is, wordt van de deelnemers lijst geschrapt.
 • Als je 3 of meer keer afwezig bent geweest,  mag je de training afmaken, maar heb je geen recht op het certificaat.
 • Besluit je om wat voor reden dan ook te stoppen met de cursus, laat het je instructeur weten.
 • De lessen gaan bij bijna elke weersomstandigheden door, bij twijfel vraag je instructeur, of kijk op de website.
 • Auto’s van leden en belangstellenden dienen op het voorste parkeerterrein (buiten het terrein) geparkeerd te worden.
 • Tassen enz. kunnen aan de bar, op eigen risico, in bewaring worden gegeven.
 1. Het is niet toegestaan om in de kantine te roken.
 1. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, indien nodig in overleg met de instructeurs.
 2. Lees ook ons corona protocol