Protocol voor corona-veilige lessen bij Kynologen Club Amsterdam

KC Amsterdam heeft een protocol opgesteld om de lessen veilig te laten verlopen. Hierin is opgenomen hoe de KCA omgaat met de maatregelen zoals deze worden vereist vanuit de overheid.

Volg op het terrein de looproute die is aangegeven dmv pijlen:

Heen voor de kantine langs

corona-looproute-heen

Terug achter de kantine langs

corona-looproute-terug