Protocol voor corona-veilige lessen bij Kynologen Club Amsterdam

KC Amsterdam heeft een protocol opgesteld om de lessen veilig te laten verlopen. Hierin is opgenomen hoe de KCA omgaat met de maatregelen zoals deze worden vereist vanuit de overheid.