8. Tabellen

Op veel pagina’s van website wordt gebruik gemaakt van tabellen om leden- en/of cursusinformatie te tonen. De tabellen worden gevuld op basis van query’s op WordPress en Woocommerce tabellen.
Per tabel wordt uitgelegd op basis van welke criteria en filters de informatie getoond wordt en hoe deze aan te passen zijn.

8.1 Inschrijven Lidmaatschap

De tabel wordt gevuld met posts die voldoen aan de volgende criteria:

 • Post is van het type ‘Product’
 • Status is ‘Gepubliceerd’
 • Naam van het Product begint met ‘Lid’

8.2 Inschrijven Cursus

De tabel wordt gevuld met posts die voldoen aan de volgende criteria:

 • Post is van het type ‘Product’
 • Status is ‘Gepubliceerd’
 • Naam van het Product bevat de karakters van var1 en var2 die op de pagina staan waar de tabel wordt getoond (bijvoorbeeld: wpdatatable id=53 var1=’%:%’ var2=’%:%’ var3=’20181′). Alle cursussen worden getoond waar in de naam ‘:’ voorkomt.
 • De Eigenschap ‘Seizoen’ van het Product is gelijk aan var3 die op de pagina staat waar de tabel wordt getoond (bijvoorbeeld ‘20181’)

8.3 Inschrijven Workshop

De tabel wordt gevuld met posts die voldoen aan de volgende criteria:

 • De tabel wordt gevuld met posts die voldoen aan de volgende criteria:
  • Post is van het type ‘Product’
  • Status is ‘Gepubliceerd’
  • Naam van het Product begint met ‘Wor’

8.4 Cursus pagina’s

De tabel wordt gevuld met posts die voldoen aan de volgende criteria:

 • Post is van het type ‘Product’
 • Status is ‘Gepubliceerd’
 • Naam van het Product bevat de karakters van var1 en var2 die op de pagina staan waar de tabel wordt getoond (bijvoorbeeld cursus Gehoorzaamheid 1: wpdatatable id=53 var1=’%Geh%’ var2=’%d 1%’ var3=’20181′). Alle cursussen worden getoond waar in de naam ‘Geh’ en ‘d 1’ voorkomt. Via var1 en var2 is iedere cursus zo te filteren.
 • De Eigenschap ‘Seizoen’ van het Product is gelijk aan var3 die op de pagina staat waar de tabel wordt getoond (bijvoorbeeld ‘20181’)

8.5 Lesrooster

De tabel wordt gevuld met posts die voldoen aan de volgende criteria:

 • Post is van het type ‘Product’
 • Status is ‘Gepubliceerd’
 • Naam van het Product bevat de karakters van var1 en var2 die op de pagina staan waar de tabel wordt getoond (bijvoorbeeld Maandag: wpdatatable id=50 var1=’% Ma %’ var2=’%:%’ var3=’20181′). Alle cursussen worden getoond waar in de naam ‘ Ma ‘ en ‘:’ voorkomt. Via var1 en var2 zijn de cursussen per dag zo te filteren.
 • De Eigenschap ‘Seizoen’ van het Product is gelijk aan var3 die op de pagina staat waar de tabel wordt getoond (bijvoorbeeld ‘20181’)