6. Inrichting nieuw seizoen

Om een nieuw seizoen te kunnen starten moeten de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

 • Productcategorie aanmaken voor nieuw seizoen
 • Cursussen kopieren of toevoegen
 • Nieuw seizoen als variabele opgeven bij tabellen met seizoen als variabele
 • Tarieven aanpassen op pagina Tarieven
 • Cursusinformatie toevoegen aan Agenda

6.1 Productcategorie aanmaken voor nieuw seizoen

De productcategorie wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen (dezelfde) cursussen in een verschillend seizoen.
De productcategorie is zichtbaar in het beheergedeelte bij het opvragen van alle producten (in de linker balk op producten klikken) en is op de website zichtbaar bij het inschrijven van een cursus.

Doe het volgende om een productcategorie aan te maken:

 • Klik op Categorieen onder Producten
 • Vul de volgende informatie in onder “Nieuwe productcategorie toevoegen”
  • Naam: Seizoen YYYYn (bijvoorbeeld 20173)
  • Slug: seizoen-yyyyn
 • Klik op “Nieuwe productcategorie toevoegen” onder in het scherm

6.2 Cursussen kopieren of toevoegen

Cursussen voor een nieuw sezien kunnen een voor een toegevoegd worden (zie beschrijving bij ‘1.1 Cursus toevoegen’) of door de cursussen te kopieren (zie beschrijving bij ‘1.2 Cursus kopieren’).

Als je kiest voor de optie kopieren doe dit dan zoveel mogelijk met een zelfde cursus en vergeet na het kopieren niet de volgende informatie aan te passen:

 • Permalink (URL)
 • Categorie
 • Seizoen
 • Startdatum
 • Instructeur
 • Aantal lessen
 • Voorraadhoeveelheid
 • Prijs
 • Productafhankelijkheid (afhankelijkheid tussen lidmaatschap en cursus instellen)

6.3 Nieuw seizoen als variabele opgeven bij tabellen met seizoen als variabele

Diverse tabellen op de website laten informatie zien per seizoen. bij sommige tabellen kan de gebruiker het zeizoen zelf selecteren op de website en bij sommige tabellen wordt dit door de beheerder bepaald.

Om een cursus zichtbaar te maken voor (bijvoorbeeld) seizoen 20173 in een tabel is het volgende benodigd:

 • Op de pagina waar de tabel getoond wordt, wordt seizoen ‘20173’ als var3 ingevuld
 • De cursus heeft bij na het toevoegen of kopieren bij product/eigenschappen/seizoen de waarde ‘20173’
 • De cursus moet de status ‘Gepubliceerd’ hebben

Kijk alle tabellen op alle webpagina’s na of er gebruik gemaakt wordt van de var3 variabele (vergeet bijvoorbeeld de tabel Lesrooster niet)

6.4 Tarieven aanpassen op pagina Tarieven

Mogelijk zijn de prijzen van de cursussen gewijzigd bij de aanvang van een nieuw seizoen. Deze prijzen moeten dan niet alleen aangepast worden bij het toevoegen of kopieren van cursussen, maar ook op de pagina ‘Tarieven’. Iedereen die de rol editor of beheerder heeft kan deze tarieven op de webpagina ‘Tarieven’ rechtstreeks in de tabel aanpassen. Alle andere accounts kunnen deze tabel aleen lezen.

6.5 Cursusinformatie toevoegen aan Agenda

Bij aanvang van het seizoen moet de Agenda weer up-to-date gemaakt worden.

Onder ‘3. Agenda’ is te lezen hoe de cursusdata toegevoegd kunnen worden.

Alleen voor nieuwe cursussen of cursustijdstippen hoeft een nieuwe activiteit aangemaakt te worden, voor de overige cursussen kan de huidige activiteit uitgebreid worden met nieuwe cursusdata.